Selj.se - Sveriges enklaste annonsmarknad med gratis annonsering för privatpersoner


Om Selj.se

Selj.se startades som som svar på dyra annonspriser hos de etablerade aktörerna men även som ett mer miljövänligt alternativ. Kostnaden för att annonsera kan göra det olönsamt att sälja saker av ringa värde. Här kommer privatpersoner alltid att kunna annonsera gratis. Vill man synas mer finns ett betalningsalternativ där en annons kostar 5 kr/st.

 

Selj.se syns på bl.a. på Gulnet.se , Hotlinks.se, Svartlista.se