Selj.se - Sveriges enklaste annonsmarknad med gratis annonsering för privatpersoner


Annons regler

Realistiska priser

Endast realistiska marknadspriser är tillåtna. Selj.se förbehåller sig rätten att avgöra vad som är ett relistiskt pris. Att ej uppge realistiskt marknadspris kan leda till att annonsen inte blir godkänd, allternativt plockas bort helt.

Rätt kategori

Annonsen ska placeras i rätt kategori. Selj.se förebehåller sig att omplacera felaktigt placerad annons.

Privatannons

Privatannonser är till för privatpersoner som har rätt att ingå avtal enligt konsumentverkets regler. Annonsen skall märkas med vilken typ det gäller vid publicering. Felaktigt märkt annons riskerar att ej godkännas, alternativt plockas bort helt.

Företagsannons

Företagsannonser är till för företag. Selj.se förbehåller sig rätten att avgöra om annonsen är företagslik. Felaktigt märkt annons riskerar att ej godkännas, alternativt plockas bort helt.

Dubbla annonser

Det är ej tillåtet att publicera dubbla annonser i samma eller annan kategori. Selj.se förbehåller sig rätten att plocka bort båda dessa.

Reklam

Annonsen får ej inehålla reklam om företag och verksamheter. Selj.se förbehåller sig rätten att helt plocka bort dessa annonser.

Pornografi

Pornografi, varor och tjänster av sexuell karaktär är ej tillåtet. Selj.se förbehåller sig rätten att plocka bort dessa annonser, alternativt stänga av användaren.

Tobak, alkohol, narkotika och läkemedel

Tobak, alkohol, narkotika och läkemedel är ej tillåtet att annonsera. Selj.se kommer att plocka bort dessa, alternativt stänga av användaren.

Spel & Dobbel

Annonser innehållande spel & Dobbel är ej tillåtet. Selj.se kommer att plocka bort dessa, alternativt stänga av användaren vid grova överträdelser.

Plagiat

Annonser med plagiat av märkesprodukter är inte tillåtet. Selj.se förbehåller sig rätten att plocka bort dessa, alternativt stänga av användaren vid grova överträdelser.

Ej tillåtna varor och tjänster

Annonser som innehåller varor eller tjänster som kan skada anseendet hos Selj.se kommer att plockas bort. Selj.se förbehåller sig rätten att avgöra vad som är skadligt mot verksamheten.